บทบาทของสาร TNF-alpha และสารที่หลั่งจากเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันชนิดนิวเคลียสเดี่ยวต่อการสร้างสาร cyclin ใน cholangicarcinoma cell line
บทบาทของสาร TNF-alpha และสารที่หลั่งจากเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันชนิดนิวเคลียสเดี่ยวต่อการสร้างสาร cyclin ใน cholangicarcinoma cell line
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของสาร TNF-alpha และสารที่หลั่งจากเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันชนิดนิวเคลียสเดี่ยวต่อการสร้างสาร cyclin ใน cholangicarcinoma cell line
ปี :
[2541]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มลวิภา วงษ์สกุล
ผู้แต่งร่วม :
อัจฉรา เอกสมบูรณ์

มลวิภา วงษ์สกุล,อัจฉรา เอกสมบูรณ์. [2541]. บทบาทของสาร TNF-alpha และสารที่หลั่งจากเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันชนิดนิวเคลียสเดี่ยวต่อการสร้างสาร cyclin ใน cholangicarcinoma cell line. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;

มลวิภา วงษ์สกุล,อัจฉรา เอกสมบูรณ์. ([2541]) บทบาทของสาร TNF-alpha และสารที่หลั่งจากเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันชนิดนิวเคลียสเดี่ยวต่อการสร้างสาร cyclin ใน cholangicarcinoma cell line. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

มลวิภา วงษ์สกุล,อัจฉรา เอกสมบูรณ์. บทบาทของสาร TNF-alpha และสารที่หลั่งจากเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันชนิดนิวเคลียสเดี่ยวต่อการสร้างสาร cyclin ใน cholangicarcinoma cell line. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2541]. Print.

มลวิภา วงษ์สกุล,อัจฉรา เอกสมบูรณ์. ([2541]) บทบาทของสาร TNF-alpha และสารที่หลั่งจากเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันชนิดนิวเคลียสเดี่ยวต่อการสร้างสาร cyclin ใน cholangicarcinoma cell line. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0