การหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุดูดซับถ่านกัมมันต์ เกาลิน ถ่านแกลบ และถ่านแกลบเผา
การหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุดูดซับถ่านกัมมันต์ เกาลิน ถ่านแกลบ และถ่านแกลบเผา
ชื่อเรื่อง :
การหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุดูดซับถ่านกัมมันต์ เกาลิน ถ่านแกลบ และถ่านแกลบเผา
ปี :
[2542]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัตนา มหาชัย
ผู้แต่งร่วม :
สุนันทา เฮงรัศมี

รัตนา มหาชัย,สุนันทา เฮงรัศมี. [2542]. การหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุดูดซับถ่านกัมมันต์ เกาลิน ถ่านแกลบ และถ่านแกลบเผา. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตนา มหาชัย,สุนันทา เฮงรัศมี. ([2542]) การหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุดูดซับถ่านกัมมันต์ เกาลิน ถ่านแกลบ และถ่านแกลบเผา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตนา มหาชัย,สุนันทา เฮงรัศมี. การหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุดูดซับถ่านกัมมันต์ เกาลิน ถ่านแกลบ และถ่านแกลบเผา. ขอนแก่น:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2542]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตนา มหาชัย,สุนันทา เฮงรัศมี. ([2542]) การหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุดูดซับถ่านกัมมันต์ เกาลิน ถ่านแกลบ และถ่านแกลบเผา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0