การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
Suwanna Junprasert

สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ. 2542. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. ชลบุรี:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา;

สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ. (2542) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. ชลบุรี:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542. Print.

สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ. (2542) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS