การเชื่อมโยงเนื้อหา "นวนิยาย" ในสื่อสิ่งพิมพ์และในสื่อละครโทรทัศน์
การเชื่อมโยงเนื้อหา "นวนิยาย" ในสื่อสิ่งพิมพ์และในสื่อละครโทรทัศน์
ชื่อเรื่อง :
การเชื่อมโยงเนื้อหา "นวนิยาย" ในสื่อสิ่งพิมพ์และในสื่อละครโทรทัศน์
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิยะพิมพ์ สมิตดิลก
ผู้แต่งร่วม :
Piyapim Smitdilok

ปิยะพิมพ์ สมิตดิลก. 2541. การเชื่อมโยงเนื้อหา "นวนิยาย" ในสื่อสิ่งพิมพ์และในสื่อละครโทรทัศน์. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปิยะพิมพ์ สมิตดิลก. (2541) การเชื่อมโยงเนื้อหา "นวนิยาย" ในสื่อสิ่งพิมพ์และในสื่อละครโทรทัศน์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปิยะพิมพ์ สมิตดิลก. การเชื่อมโยงเนื้อหา "นวนิยาย" ในสื่อสิ่งพิมพ์และในสื่อละครโทรทัศน์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

ปิยะพิมพ์ สมิตดิลก. (2541) การเชื่อมโยงเนื้อหา "นวนิยาย" ในสื่อสิ่งพิมพ์และในสื่อละครโทรทัศน์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 53
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 34
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0