ผลของสารช่วยในการตอกเม็ดยาโดยตรงต่อคุณสมบัติการไหลของผงและลักษณะสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา
ผลของสารช่วยในการตอกเม็ดยาโดยตรงต่อคุณสมบัติการไหลของผงและลักษณะสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารช่วยในการตอกเม็ดยาโดยตรงต่อคุณสมบัติการไหลของผงและลักษณะสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จักรกฤษณ์ แย้มเกตุ
ผู้แต่งร่วม :
Chakkrit Yamkate

จักรกฤษณ์ แย้มเกตุ. 2541. ผลของสารช่วยในการตอกเม็ดยาโดยตรงต่อคุณสมบัติการไหลของผงและลักษณะสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จักรกฤษณ์ แย้มเกตุ. (2541) ผลของสารช่วยในการตอกเม็ดยาโดยตรงต่อคุณสมบัติการไหลของผงและลักษณะสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จักรกฤษณ์ แย้มเกตุ. ผลของสารช่วยในการตอกเม็ดยาโดยตรงต่อคุณสมบัติการไหลของผงและลักษณะสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

จักรกฤษณ์ แย้มเกตุ. (2541) ผลของสารช่วยในการตอกเม็ดยาโดยตรงต่อคุณสมบัติการไหลของผงและลักษณะสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0