การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบด โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา /
การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบด โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา /
ชื่อเรื่อง :
การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบด โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา /
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิตา กองคำ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิตา กองคำ. 2541. การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบด โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา /. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิตา กองคำ. (2541) การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบด โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา / . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิตา กองคำ. การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบด โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา /. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สิตา กองคำ. (2541) การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบด โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา / . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0