การผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้นใสจากพันธุ์น้ำดอกไม้
การผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้นใสจากพันธุ์น้ำดอกไม้
ชื่อเรื่อง :
การผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้นใสจากพันธุ์น้ำดอกไม้
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ช่อลัดดา เที่ยงพุก
ผู้แต่งร่วม :
Chowladda Teangpook

ช่อลัดดา เที่ยงพุก. 2542. การผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้นใสจากพันธุ์น้ำดอกไม้. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ช่อลัดดา เที่ยงพุก. (2542) การผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้นใสจากพันธุ์น้ำดอกไม้ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ช่อลัดดา เที่ยงพุก. การผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้นใสจากพันธุ์น้ำดอกไม้. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ช่อลัดดา เที่ยงพุก. (2542) การผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้นใสจากพันธุ์น้ำดอกไม้ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 40
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 15
วิชาการ :
 25
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0