ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ไพรัช ยุกตวีระ
ผู้แต่งร่วม :
Pairaj Yuktavera

ไพรัช ยุกตวีระ. 2541. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. บัณฑิตศึกษา, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพรัช ยุกตวีระ. (2541) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ . โรงเรียนเสนาธิการทหารบก/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพรัช ยุกตวีระ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. . กรุงเทพฯ:โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, 2541. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไพรัช ยุกตวีระ. (2541) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ . โรงเรียนเสนาธิการทหารบก/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=