ความสัมพันธ์ของปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับระดับไขมันในเลือดของข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ความสัมพันธ์ของปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับระดับไขมันในเลือดของข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ของปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับระดับไขมันในเลือดของข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชาติหญิง กสิบาล
ผู้แต่งร่วม :
Chatcheng Kasiban

ชาติหญิง กสิบาล. 2541. ความสัมพันธ์ของปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับระดับไขมันในเลือดของข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชาติหญิง กสิบาล. (2541) ความสัมพันธ์ของปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับระดับไขมันในเลือดของข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชาติหญิง กสิบาล. ความสัมพันธ์ของปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับระดับไขมันในเลือดของข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชาติหญิง กสิบาล. (2541) ความสัมพันธ์ของปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับระดับไขมันในเลือดของข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=