การบริหารหลักสูตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 1
การบริหารหลักสูตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 1
ชื่อเรื่อง :
การบริหารหลักสูตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 1
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤษณา วุฒิยะพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

กฤษณา วุฒิยะพงศ์. 2533. การบริหารหลักสูตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 1. สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ, มหาวิทยาลัยศิลปากร;

กฤษณา วุฒิยะพงศ์. (2533) การบริหารหลักสูตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 1 . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

กฤษณา วุฒิยะพงศ์. การบริหารหลักสูตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 1. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.

กฤษณา วุฒิยะพงศ์. (2533) การบริหารหลักสูตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 1 . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0