แนวทางในการให้การสงเคราะห์ภายหลังปล่อยแก่เด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
แนวทางในการให้การสงเคราะห์ภายหลังปล่อยแก่เด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
ชื่อเรื่อง :
แนวทางในการให้การสงเคราะห์ภายหลังปล่อยแก่เด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
ปี :
2530
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤษณา อิสสระเสรี
ผู้แต่งร่วม :
-

กฤษณา อิสสระเสรี. 2530. แนวทางในการให้การสงเคราะห์ภายหลังปล่อยแก่เด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กฤษณา อิสสระเสรี. (2530) แนวทางในการให้การสงเคราะห์ภายหลังปล่อยแก่เด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กฤษณา อิสสระเสรี. แนวทางในการให้การสงเคราะห์ภายหลังปล่อยแก่เด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กฤษณา อิสสระเสรี. (2530) แนวทางในการให้การสงเคราะห์ภายหลังปล่อยแก่เด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0