ความรู้และความตระหนักของประชาชนในท้องถิ่นต่อปัญหาไฟป่า กรณีศึกษา : ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ความรู้และความตระหนักของประชาชนในท้องถิ่นต่อปัญหาไฟป่า กรณีศึกษา : ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ชื่อเรื่อง :
ความรู้และความตระหนักของประชาชนในท้องถิ่นต่อปัญหาไฟป่า กรณีศึกษา : ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เรวัตร ออกแม้น
ผู้แต่งร่วม :
Rawat Okman

เรวัตร ออกแม้น. 2542. ความรู้และความตระหนักของประชาชนในท้องถิ่นต่อปัญหาไฟป่า กรณีศึกษา : ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เรวัตร ออกแม้น. (2542) ความรู้และความตระหนักของประชาชนในท้องถิ่นต่อปัญหาไฟป่า กรณีศึกษา : ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เรวัตร ออกแม้น. ความรู้และความตระหนักของประชาชนในท้องถิ่นต่อปัญหาไฟป่า กรณีศึกษา : ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เรวัตร ออกแม้น. (2542) ความรู้และความตระหนักของประชาชนในท้องถิ่นต่อปัญหาไฟป่า กรณีศึกษา : ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=