กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหาร
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหาร
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหาร
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เพชรชรินทร์ พรนภดล
ผู้แต่งร่วม :
Petcharin Pornnoppadol

เพชรชรินทร์ พรนภดล. 2541. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหาร. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เพชรชรินทร์ พรนภดล. (2541) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหาร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เพชรชรินทร์ พรนภดล. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหาร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

เพชรชรินทร์ พรนภดล. (2541) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหาร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 13
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0