ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการปรับสมดุลไอออนในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius
ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการปรับสมดุลไอออนในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius
ชื่อเรื่อง :
ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการปรับสมดุลไอออนในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จารุวรรณ มหิทธิ
ผู้แต่งร่วม :
Jaruwan Mahitthi

จารุวรรณ มหิทธิ. 2541. ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการปรับสมดุลไอออนในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จารุวรรณ มหิทธิ. (2541) ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการปรับสมดุลไอออนในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จารุวรรณ มหิทธิ. ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการปรับสมดุลไอออนในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

จารุวรรณ มหิทธิ. (2541) ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการปรับสมดุลไอออนในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0