ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำสรวย จังหวัดเชียงราย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำสรวย จังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำสรวย จังหวัดเชียงราย
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมหมาย กิตยากุล
ผู้แต่งร่วม :
Sommai Kittayakul

สมหมาย กิตยากุล. 2542. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำสรวย จังหวัดเชียงราย. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สมหมาย กิตยากุล. (2542) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำสรวย จังหวัดเชียงราย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สมหมาย กิตยากุล. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำสรวย จังหวัดเชียงราย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.

สมหมาย กิตยากุล. (2542) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำสรวย จังหวัดเชียงราย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS