ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิตติยา วันเกิด
ผู้แต่งร่วม :
Kittiya Wankerd

กิตติยา วันเกิด. 2542. ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กิตติยา วันเกิด. (2542) ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

กิตติยา วันเกิด. ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.

กิตติยา วันเกิด. (2542) ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0