ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนต่อการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ศึกษากรณี : กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 1-9
ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนต่อการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ศึกษากรณี : กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 1-9
ชื่อเรื่อง :
ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนต่อการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ศึกษากรณี : กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 1-9
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ยิ่งสัน งามสง่า
ผู้แต่งร่วม :
-

ยิ่งสัน งามสง่า. 2542. ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนต่อการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ศึกษากรณี : กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 1-9. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ยิ่งสัน งามสง่า. (2542) ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนต่อการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ศึกษากรณี : กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 1-9 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ยิ่งสัน งามสง่า. ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนต่อการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ศึกษากรณี : กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 1-9. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.

ยิ่งสัน งามสง่า. (2542) ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนต่อการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ศึกษากรณี : กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 1-9 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0