ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วุฒิชัย ผาสุขกานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-

วุฒิชัย ผาสุขกานนท์. 2542. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

วุฒิชัย ผาสุขกานนท์. (2542) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วุฒิชัย ผาสุขกานนท์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.

วุฒิชัย ผาสุขกานนท์. (2542) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.