การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว
การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว
ชื่อเรื่อง :
การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล
ผู้แต่งร่วม :
Songsak Ongwattanakul

ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล. 2542. การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว. ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล. (2542) การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล. การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล. (2542) การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 23
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 23
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0