การศึกษาอัตราการปลูกต่อการให้มวลชีวภาพของหิ่งเหย และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชตาม
การศึกษาอัตราการปลูกต่อการให้มวลชีวภาพของหิ่งเหย และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชตาม
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาอัตราการปลูกต่อการให้มวลชีวภาพของหิ่งเหย และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชตาม
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา
ผู้แต่งร่วม :
สงัด ปัญญาพฤกษ์, จักรกฤษณ์ หอมจันทน์

สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา and others. 2542. การศึกษาอัตราการปลูกต่อการให้มวลชีวภาพของหิ่งเหย และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชตาม. ขอนแก่น:ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา and others. (2542) การศึกษาอัตราการปลูกต่อการให้มวลชีวภาพของหิ่งเหย และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชตาม. ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา and others. การศึกษาอัตราการปลูกต่อการให้มวลชีวภาพของหิ่งเหย และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชตาม. ขอนแก่น:ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542. Print.

สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา and others. (2542) การศึกษาอัตราการปลูกต่อการให้มวลชีวภาพของหิ่งเหย และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชตาม. ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0