การวิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก
การวิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง :
การวิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุดร อุณหวุฒิ
ผู้แต่งร่วม :
เกรียงไกร จำเริญมา

อุดร อุณหวุฒิ,เกรียงไกร จำเริญมา. 2542. การวิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก. กรุงเทพฯ:กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร;

อุดร อุณหวุฒิ,เกรียงไกร จำเริญมา. (2542) การวิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก. กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร:กรุงเทพฯ.

อุดร อุณหวุฒิ,เกรียงไกร จำเริญมา. การวิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก. กรุงเทพฯ:กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2542. Print.

อุดร อุณหวุฒิ,เกรียงไกร จำเริญมา. (2542) การวิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก. กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0