การใช้วิธีการทางนิเวศสรีรวิทยาบางประการเพื่อการคัดเลือกเบื้องต้นพันธุ์หม่อนทนแล้ง
การใช้วิธีการทางนิเวศสรีรวิทยาบางประการเพื่อการคัดเลือกเบื้องต้นพันธุ์หม่อนทนแล้ง
ชื่อเรื่อง :
การใช้วิธีการทางนิเวศสรีรวิทยาบางประการเพื่อการคัดเลือกเบื้องต้นพันธุ์หม่อนทนแล้ง
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประทีป มีศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
Prateep Meesilpa

ประทีป มีศิลป์,ประทีป มีศิลป์..[และคนอื่นๆ]. 2542. การใช้วิธีการทางนิเวศสรีรวิทยาบางประการเพื่อการคัดเลือกเบื้องต้นพันธุ์หม่อนทนแล้ง. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยหม่อนไหม;

ประทีป มีศิลป์,ประทีป มีศิลป์..[และคนอื่นๆ]. (2542) การใช้วิธีการทางนิเวศสรีรวิทยาบางประการเพื่อการคัดเลือกเบื้องต้นพันธุ์หม่อนทนแล้ง. สถาบันวิจัยหม่อนไหม:กรุงเทพฯ.

ประทีป มีศิลป์,ประทีป มีศิลป์..[และคนอื่นๆ]. การใช้วิธีการทางนิเวศสรีรวิทยาบางประการเพื่อการคัดเลือกเบื้องต้นพันธุ์หม่อนทนแล้ง. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยหม่อนไหม, 2542. Print.

ประทีป มีศิลป์,ประทีป มีศิลป์..[และคนอื่นๆ]. (2542) การใช้วิธีการทางนิเวศสรีรวิทยาบางประการเพื่อการคัดเลือกเบื้องต้นพันธุ์หม่อนทนแล้ง. สถาบันวิจัยหม่อนไหม:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0