การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน
การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน
ชื่อเรื่อง :
การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิมพ์ชนก นาคราช
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิมพ์ชนก นาคราช. 2542. การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พิมพ์ชนก นาคราช. (2542) การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พิมพ์ชนก นาคราช. การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

พิมพ์ชนก นาคราช. (2542) การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 โดยการหมักแบบสองขั้นตอน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.