การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน
การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จันทร์ธิรา ลัภยพร
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จันทร์ธิรา ลัภยพร. 2536. การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จันทร์ธิรา ลัภยพร. (2536) การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จันทร์ธิรา ลัภยพร. การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

จันทร์ธิรา ลัภยพร. (2536) การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.