เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง
เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง
ชื่อเรื่อง :
เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง
ปี :
2543
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์
ผู้แต่งร่วม :
Wasunshine Im-ote
รหัสดีโอไอ :

วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์. 2543. เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง. สาขาวิชาดนตรี, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2000.121

วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์. (2543) เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2000.121

วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์. เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2000.121

วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์. (2543) เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2000.121

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS