บูรณาการระบบพลังงาน ความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
บูรณาการระบบพลังงาน ความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
ชื่อเรื่อง :
บูรณาการระบบพลังงาน ความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล
ผู้แต่งร่วม :
Chirapan Nuengchaknin
รหัสดีโอไอ :

จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล. 2542. บูรณาการระบบพลังงาน ความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.1999.45

จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล. (2542) บูรณาการระบบพลังงาน ความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.1999.45

จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล. บูรณาการระบบพลังงาน ความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.1999.45

จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล. (2542) บูรณาการระบบพลังงาน ความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.1999.45

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0