การปรับสภาพผิวเยื่อแผ่นโพลีซัลโฟนอัลตราฟิลเตรชันด้วย Brij-58 เพื่อลดการเกิดเฟาว์ลิ่งเนื่องจากสารลดฟอง
การปรับสภาพผิวเยื่อแผ่นโพลีซัลโฟนอัลตราฟิลเตรชันด้วย Brij-58 เพื่อลดการเกิดเฟาว์ลิ่งเนื่องจากสารลดฟอง
ชื่อเรื่อง :
การปรับสภาพผิวเยื่อแผ่นโพลีซัลโฟนอัลตราฟิลเตรชันด้วย Brij-58 เพื่อลดการเกิดเฟาว์ลิ่งเนื่องจากสารลดฟอง
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรทิพย์ เหลืองรุจิวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
Porntip Luangrujiwong
รหัสดีโอไอ :

พรทิพย์ เหลืองรุจิวงศ์. 2542. การปรับสภาพผิวเยื่อแผ่นโพลีซัลโฟนอัลตราฟิลเตรชันด้วย Brij-58 เพื่อลดการเกิดเฟาว์ลิ่งเนื่องจากสารลดฟอง. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1999.127

พรทิพย์ เหลืองรุจิวงศ์. (2542) การปรับสภาพผิวเยื่อแผ่นโพลีซัลโฟนอัลตราฟิลเตรชันด้วย Brij-58 เพื่อลดการเกิดเฟาว์ลิ่งเนื่องจากสารลดฟอง . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1999.127

พรทิพย์ เหลืองรุจิวงศ์. การปรับสภาพผิวเยื่อแผ่นโพลีซัลโฟนอัลตราฟิลเตรชันด้วย Brij-58 เพื่อลดการเกิดเฟาว์ลิ่งเนื่องจากสารลดฟอง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1999.127

พรทิพย์ เหลืองรุจิวงศ์. (2542) การปรับสภาพผิวเยื่อแผ่นโพลีซัลโฟนอัลตราฟิลเตรชันด้วย Brij-58 เพื่อลดการเกิดเฟาว์ลิ่งเนื่องจากสารลดฟอง . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1999.127