การเตรียมโลหะผสมปราศจากตะกั่ว สำหรับงานบัดกรี
การเตรียมโลหะผสมปราศจากตะกั่ว สำหรับงานบัดกรี
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมโลหะผสมปราศจากตะกั่ว สำหรับงานบัดกรี
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
ผู้แต่งร่วม :
กอบวุฒิ รุจิจนากุล, ปริมานนันท์ เชิญธงไชย, Torranin Chairuangsri

ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี and others. 2543. การเตรียมโลหะผสมปราศจากตะกั่ว สำหรับงานบัดกรี. เชียงใหม่:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี and others. (2543) การเตรียมโลหะผสมปราศจากตะกั่ว สำหรับงานบัดกรี. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี and others. การเตรียมโลหะผสมปราศจากตะกั่ว สำหรับงานบัดกรี. เชียงใหม่:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี and others. (2543) การเตรียมโลหะผสมปราศจากตะกั่ว สำหรับงานบัดกรี. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=