การเจรจาการค้าด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์การการค้าโลก
การเจรจาการค้าด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์การการค้าโลก
ชื่อเรื่อง :
การเจรจาการค้าด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์การการค้าโลก
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์. 2543. การเจรจาการค้าด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์การการค้าโลก. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์. (2543) การเจรจาการค้าด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์การการค้าโลก. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์. การเจรจาการค้าด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์การการค้าโลก. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์. (2543) การเจรจาการค้าด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์การการค้าโลก. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0