เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้คลื่นอัตราซาวด์
เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้คลื่นอัตราซาวด์
ชื่อเรื่อง :
เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้คลื่นอัตราซาวด์
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กนก ขำหุ่น
ผู้แต่งร่วม :
Kanok Khamhun
รหัสดีโอไอ :

กนก ขำหุ่น. 2542. เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้คลื่นอัตราซาวด์. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1999.105

กนก ขำหุ่น. (2542) เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้คลื่นอัตราซาวด์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1999.105

กนก ขำหุ่น. เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้คลื่นอัตราซาวด์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1999.105

กนก ขำหุ่น. (2542) เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้คลื่นอัตราซาวด์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1999.105

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0