สถานภาพ บทบาท และปัญหาของสามเณรในสังคมไทย
สถานภาพ บทบาท และปัญหาของสามเณรในสังคมไทย
ชื่อเรื่อง :
สถานภาพ บทบาท และปัญหาของสามเณรในสังคมไทย
ปี :
2543
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุนทร บุญสถิต
ผู้แต่งร่วม :
Suntorn Bunsathit

สุนทร บุญสถิต. 2543. สถานภาพ บทบาท และปัญหาของสามเณรในสังคมไทย. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ, มหาวิทยาลัยมหิดล;

สุนทร บุญสถิต. (2543) สถานภาพ บทบาท และปัญหาของสามเณรในสังคมไทย . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

สุนทร บุญสถิต. สถานภาพ บทบาท และปัญหาของสามเณรในสังคมไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.

สุนทร บุญสถิต. (2543) สถานภาพ บทบาท และปัญหาของสามเณรในสังคมไทย . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.