ปัจจัยคัดสรร ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง
ปัจจัยคัดสรร ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยคัดสรร ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชวลี โฆษิตทาภิวัธน์
ผู้แต่งร่วม :
-

ชวลี โฆษิตทาภิวัธน์. 2534. ปัจจัยคัดสรร ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชวลี โฆษิตทาภิวัธน์. (2534) ปัจจัยคัดสรร ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชวลี โฆษิตทาภิวัธน์. ปัจจัยคัดสรร ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชวลี โฆษิตทาภิวัธน์. (2534) ปัจจัยคัดสรร ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0