การวิเคราะห์พารามิเตอร์และประเมินศักยภาพของการเก็บสะสมพลังงาน : กรณีศึกษาการทำน้ำอุ่นในเวลากลางวัน และทำน้ำเย็นในเวลากลางคืน ด้วยแผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
การวิเคราะห์พารามิเตอร์และประเมินศักยภาพของการเก็บสะสมพลังงาน : กรณีศึกษาการทำน้ำอุ่นในเวลากลางวัน และทำน้ำเย็นในเวลากลางคืน ด้วยแผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์พารามิเตอร์และประเมินศักยภาพของการเก็บสะสมพลังงาน : กรณีศึกษาการทำน้ำอุ่นในเวลากลางวัน และทำน้ำเย็นในเวลากลางคืน ด้วยแผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทวีคุณ ปณิฐาภรณ์
ผู้แต่งร่วม :
Taweekun Panithaporn

ทวีคุณ ปณิฐาภรณ์. 2542. การวิเคราะห์พารามิเตอร์และประเมินศักยภาพของการเก็บสะสมพลังงาน : กรณีศึกษาการทำน้ำอุ่นในเวลากลางวัน และทำน้ำเย็นในเวลากลางคืน ด้วยแผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

ทวีคุณ ปณิฐาภรณ์. (2542) การวิเคราะห์พารามิเตอร์และประเมินศักยภาพของการเก็บสะสมพลังงาน : กรณีศึกษาการทำน้ำอุ่นในเวลากลางวัน และทำน้ำเย็นในเวลากลางคืน ด้วยแผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

ทวีคุณ ปณิฐาภรณ์. การวิเคราะห์พารามิเตอร์และประเมินศักยภาพของการเก็บสะสมพลังงาน : กรณีศึกษาการทำน้ำอุ่นในเวลากลางวัน และทำน้ำเย็นในเวลากลางคืน ด้วยแผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542.

ทวีคุณ ปณิฐาภรณ์. (2542) การวิเคราะห์พารามิเตอร์และประเมินศักยภาพของการเก็บสะสมพลังงาน : กรณีศึกษาการทำน้ำอุ่นในเวลากลางวัน และทำน้ำเย็นในเวลากลางคืน ด้วยแผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ : การศึกษาออกแบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย