การปรับปรุงกรอบการทำงานของกระบวนการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์โดยใช้กระบวนการคิดจากทฤษฎีข้อจำกัด
การปรับปรุงกรอบการทำงานของกระบวนการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์โดยใช้กระบวนการคิดจากทฤษฎีข้อจำกัด
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงกรอบการทำงานของกระบวนการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์โดยใช้กระบวนการคิดจากทฤษฎีข้อจำกัด
ปี :
2543
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นุกูล อุบลบาน
ผู้แต่งร่วม :
Nukool Ubonban

นุกูล อุบลบาน. 2543. การปรับปรุงกรอบการทำงานของกระบวนการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์โดยใช้กระบวนการคิดจากทฤษฎีข้อจำกัด. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นุกูล อุบลบาน. (2543) การปรับปรุงกรอบการทำงานของกระบวนการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์โดยใช้กระบวนการคิดจากทฤษฎีข้อจำกัด . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นุกูล อุบลบาน. การปรับปรุงกรอบการทำงานของกระบวนการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์โดยใช้กระบวนการคิดจากทฤษฎีข้อจำกัด. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นุกูล อุบลบาน. (2543) การปรับปรุงกรอบการทำงานของกระบวนการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์โดยใช้กระบวนการคิดจากทฤษฎีข้อจำกัด . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0