ผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราไธออนในหนูขาว
ผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราไธออนในหนูขาว
ชื่อเรื่อง :
ผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราไธออนในหนูขาว
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์
ผู้แต่งร่วม :
ธานี เทศศิริ

สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์,ธานี เทศศิริ. 2543. ผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราไธออนในหนูขาว. ขอนแก่น:ภาควิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์,ธานี เทศศิริ. (2543) ผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราไธออนในหนูขาว. ภาควิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์,ธานี เทศศิริ. ผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราไธออนในหนูขาว. ขอนแก่น:ภาควิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์,ธานี เทศศิริ. (2543) ผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราไธออนในหนูขาว. ภาควิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0