ผลของยาไซโคลาสปอรินเอต่อการทำหน้าที่ของตัวรับความดันเลือดแดง และหน้าที่ของไต เนื่องจากบทบาทของแองจิโอเท็นซินทู
ผลของยาไซโคลาสปอรินเอต่อการทำหน้าที่ของตัวรับความดันเลือดแดง และหน้าที่ของไต เนื่องจากบทบาทของแองจิโอเท็นซินทู
ชื่อเรื่อง :
ผลของยาไซโคลาสปอรินเอต่อการทำหน้าที่ของตัวรับความดันเลือดแดง และหน้าที่ของไต เนื่องจากบทบาทของแองจิโอเท็นซินทู
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุรสีย์ อุ๋ยสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
Surasee Ouisuwan

สุรสีย์ อุ๋ยสุวรรณ. 2542. ผลของยาไซโคลาสปอรินเอต่อการทำหน้าที่ของตัวรับความดันเลือดแดง และหน้าที่ของไต เนื่องจากบทบาทของแองจิโอเท็นซินทู. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรสีย์ อุ๋ยสุวรรณ. (2542) ผลของยาไซโคลาสปอรินเอต่อการทำหน้าที่ของตัวรับความดันเลือดแดง และหน้าที่ของไต เนื่องจากบทบาทของแองจิโอเท็นซินทู . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรสีย์ อุ๋ยสุวรรณ. ผลของยาไซโคลาสปอรินเอต่อการทำหน้าที่ของตัวรับความดันเลือดแดง และหน้าที่ของไต เนื่องจากบทบาทของแองจิโอเท็นซินทู. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรสีย์ อุ๋ยสุวรรณ. (2542) ผลของยาไซโคลาสปอรินเอต่อการทำหน้าที่ของตัวรับความดันเลือดแดง และหน้าที่ของไต เนื่องจากบทบาทของแองจิโอเท็นซินทู . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
กาเลหม่านไตในรัฐชาน
คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ