ผลของระยะปลูกต่อความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของปอสา
ผลของระยะปลูกต่อความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของปอสา
ชื่อเรื่อง :
ผลของระยะปลูกต่อความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของปอสา
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

มณฑาทิพย์ โสมมีชัย. 2545. ผลของระยะปลูกต่อความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของปอสา. สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

มณฑาทิพย์ โสมมีชัย. (2545) ผลของระยะปลูกต่อความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของปอสา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

มณฑาทิพย์ โสมมีชัย. ผลของระยะปลูกต่อความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของปอสา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

มณฑาทิพย์ โสมมีชัย. (2545) ผลของระยะปลูกต่อความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของปอสา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.