การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงาม ร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดินในระบบปิด
การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงาม ร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดินในระบบปิด
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงาม ร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดินในระบบปิด
ปี :
[2545]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
อิทธิสุนทร นันทกิจ, มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์. [2545]. การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงาม ร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดินในระบบปิด. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์. ([2545]) การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงาม ร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดินในระบบปิด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์. การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงาม ร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดินในระบบปิด. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, [2545]. Print.

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์. ([2545]) การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงาม ร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดินในระบบปิด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0