การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนระหว่าง Transfer forceps ที่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อ และไม่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้งานวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนระหว่าง Transfer forceps ที่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อ และไม่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้งานวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนระหว่าง Transfer forceps ที่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อ และไม่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้งานวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน,ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน..[และคนอื่นๆ]. 2543. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนระหว่าง Transfer forceps ที่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อ และไม่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้งานวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี:โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์;

ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน,ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน..[และคนอื่นๆ]. (2543) การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนระหว่าง Transfer forceps ที่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อ และไม่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้งานวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์:อุบลราชธานี.

ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน,ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนระหว่าง Transfer forceps ที่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อ และไม่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้งานวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี:โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2543. Print.

ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน,ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน..[และคนอื่นๆ]. (2543) การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนระหว่าง Transfer forceps ที่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อ และไม่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้งานวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 15
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0