การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ
การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ
ชื่อเรื่อง :
การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี
ผู้แต่งร่วม :
-

ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี. 2545. การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี. (2545) การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี. การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.

ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี. (2545) การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0