ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะพันธุ์เบื้องต้นปลาจะละเม็ดเทา
ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะพันธุ์เบื้องต้นปลาจะละเม็ดเทา
ชื่อเรื่อง :
ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะพันธุ์เบื้องต้นปลาจะละเม็ดเทา
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
ผู้แต่งร่วม :
สามารถ เดชสถิตย์, พัชรี ซุ่นสั้น
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์. 2543. ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะพันธุ์เบื้องต้นปลาจะละเม็ดเทา. กระบี่:กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง;

ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์. (2543) ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะพันธุ์เบื้องต้นปลาจะละเม็ดเทา (รายงานผลงานวิจัย). กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง:กระบี่.

ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์. ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะพันธุ์เบื้องต้นปลาจะละเม็ดเทา. กระบี่:กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2543.

ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์. (2543) ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพาะพันธุ์เบื้องต้นปลาจะละเม็ดเทา (รายงานผลงานวิจัย). กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง:กระบี่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0