การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น
การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์,สุธีระ ประเสริฐสรรพ์..[และคนอื่นๆ]. 2542. การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น. สงขลา:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์,สุธีระ ประเสริฐสรรพ์..[และคนอื่นๆ]. (2542) การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์,สุธีระ ประเสริฐสรรพ์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น. สงขลา:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542. Print.

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์,สุธีระ ประเสริฐสรรพ์..[และคนอื่นๆ]. (2542) การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.