มุมมองของบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [30 บาท รักษาทุกโรค]
มุมมองของบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [30 บาท รักษาทุกโรค]
ชื่อเรื่อง :
มุมมองของบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [30 บาท รักษาทุกโรค]
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปิยะนารถ จาติเกตุ
ผู้แต่งร่วม :
อัญชลี ดุษฎีพรรณ์, รังสรรค์ คำปลิว

ปิยะนารถ จาติเกตุ and others. 2545. มุมมองของบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [30 บาท รักษาทุกโรค]. [เชียงใหม่:คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่];

ปิยะนารถ จาติเกตุ and others. (2545) มุมมองของบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [30 บาท รักษาทุกโรค]. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]:[เชียงใหม่.

ปิยะนารถ จาติเกตุ and others. มุมมองของบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [30 บาท รักษาทุกโรค]. [เชียงใหม่:คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2545. Print.

ปิยะนารถ จาติเกตุ and others. (2545) มุมมองของบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [30 บาท รักษาทุกโรค]. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]:[เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0