อุดมการณ์วิชาชีพของบุคลากรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ
อุดมการณ์วิชาชีพของบุคลากรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ
ชื่อเรื่อง :
อุดมการณ์วิชาชีพของบุคลากรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิรันดา กฤษเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
-

จิรันดา กฤษเจริญ. 2544. อุดมการณ์วิชาชีพของบุคลากรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จิรันดา กฤษเจริญ. (2544) อุดมการณ์วิชาชีพของบุคลากรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จิรันดา กฤษเจริญ. อุดมการณ์วิชาชีพของบุคลากรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

จิรันดา กฤษเจริญ. (2544) อุดมการณ์วิชาชีพของบุคลากรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.