ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ชื่อเรื่อง :
ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โสภิดา วีรกุลเทวัญ
ผู้แต่งร่วม :
-

โสภิดา วีรกุลเทวัญ. 2544. ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. เชียงใหม่:ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

โสภิดา วีรกุลเทวัญ. (2544) ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

โสภิดา วีรกุลเทวัญ. ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. เชียงใหม่:ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Print.

โสภิดา วีรกุลเทวัญ. (2544) ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0