การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา
การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปรัญชัย แพรกรีฑาเวศน์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปรัญชัย แพรกรีฑาเวศน์. 2545. การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ปรัญชัย แพรกรีฑาเวศน์. (2545) การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ปรัญชัย แพรกรีฑาเวศน์. การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

ปรัญชัย แพรกรีฑาเวศน์. (2545) การเตรียมหลอดคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโมเมตรและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0