การชักนำให้เกิดต้นใหม่ และการส่งถ่ายยีนสู่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี
การชักนำให้เกิดต้นใหม่ และการส่งถ่ายยีนสู่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี
ชื่อเรื่อง :
การชักนำให้เกิดต้นใหม่ และการส่งถ่ายยีนสู่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มนฑิณี กมลธรรม
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มนฑิณี กมลธรรม. 2545. การชักนำให้เกิดต้นใหม่ และการส่งถ่ายยีนสู่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

มนฑิณี กมลธรรม. (2545) การชักนำให้เกิดต้นใหม่ และการส่งถ่ายยีนสู่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

มนฑิณี กมลธรรม. การชักนำให้เกิดต้นใหม่ และการส่งถ่ายยีนสู่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.

มนฑิณี กมลธรรม. (2545) การชักนำให้เกิดต้นใหม่ และการส่งถ่ายยีนสู่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0