การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าแฝกหอมภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าแฝกหอมภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าแฝกหอมภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ปี :
2540
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ยุพาพรรณ จุฑาทอง
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ยุพาพรรณ จุฑาทอง. 2540. การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าแฝกหอมภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน. กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ;

ยุพาพรรณ จุฑาทอง. (2540) การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าแฝกหอมภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

ยุพาพรรณ จุฑาทอง. การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าแฝกหอมภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน. กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ, 2540. Print.

ยุพาพรรณ จุฑาทอง. (2540) การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าแฝกหอมภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0