การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส
การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส
ชื่อเรื่อง :
การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สถาพร จิตตปาลพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สถาพร จิตตปาลพงศ์. 2543. การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สถาพร จิตตปาลพงศ์. (2543) การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สถาพร จิตตปาลพงศ์. การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543. Print.

สถาพร จิตตปาลพงศ์. (2543) การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0