การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับส่วนภูมิภาคและประเทศที่กำลังพัฒนา
การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับส่วนภูมิภาคและประเทศที่กำลังพัฒนา
ชื่อเรื่อง :
การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับส่วนภูมิภาคและประเทศที่กำลังพัฒนา
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัตนา สินธุภัค
ผู้แต่งร่วม :
-

รัตนา สินธุภัค,รัตนา สินธุภัค..[และคนอื่นๆ]. 2543. การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับส่วนภูมิภาคและประเทศที่กำลังพัฒนา. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

รัตนา สินธุภัค,รัตนา สินธุภัค..[และคนอื่นๆ]. (2543) การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับส่วนภูมิภาคและประเทศที่กำลังพัฒนา. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

รัตนา สินธุภัค,รัตนา สินธุภัค..[และคนอื่นๆ]. การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับส่วนภูมิภาคและประเทศที่กำลังพัฒนา. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.

รัตนา สินธุภัค,รัตนา สินธุภัค..[และคนอื่นๆ]. (2543) การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับส่วนภูมิภาคและประเทศที่กำลังพัฒนา. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0